rulesTitle

Hungry Bars

Scopul acestui document este de a prezenta regulile complete și clare ale concursului pentru consumatori “Hungry Bars” (denumit în continuare “concursul”) care se ține în România. Formularea prescurtată a regulilor de pe materialele promoționale destinate consumatorilor trebuie interpretată în conformitate cu acest document. Acest document poate fi modificat numai sub forma unor acte adiționale publicate pe site-ul web al concursului.

Organizatorul concursului este:

PROMOANGEL s.r.o.

Sediul social: Praga 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, Cod poștal 140 00

Codul de identificare al societății comerciale: 29024463

Înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, Secția C, înregistrarea 160789

(denumit în continuare “organizatorul” sau “organizatorul concursului”)

Beneficiarul concursului este: 

Mars Romania SRL

cu sediul în București, România, Calea Floreasca 169A, Corp A, etajul 2, Sectorul 1, Cod poștal 014459

CF.: RO5427470

(denumit în continuare “beneficiar” sau “beneficiarul concursului”)

Administratorul tehnic al concursului este:

2FRESH s.r.o.

Sediul Social: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00

Codul de identificare al societății comerciale: 27442195

Societate înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, Secția C, înregistrarea nr.: 113067

(denumit în continuare “administratorul tehnic” sau “administratorul tehnic al concursului”)

 1. Data și locația concursului
 1. Concursul se va desfășura între 1 mai 2019, 00:00:00 și 23 iunie 2019 23:59:59, în România (denumite în continuare “perioada concursului” și “locația concursului”). Pe întreaga perioadă a concursului, regulile concursului vor fi disponibile pe www.castigacusnickers.ro (în continuare “site-ul web al concursului”), iar un link către reguli va fi disponibil de asemenea și pe https://www.instagram.com/snickers_romania/.
 2. La momentul desfășurării concursului, în scopul înscrierii și evaluării concursului, concursul se va împărți în patru runde de concurs, evaluate separat. Runda de concurs va ține întotdeauna 14 zile calendaristice consecutive în perioada concursului, de luni de la ora 00:00:00 până duminică la 23:59:59 (cu excepția primei runde, care este mai scurtă), respectiv:
 1. rundă: 1.05. 2019 – 12.05. 2019
 2. rundă: 13.05. 2019 – 26.05. 2019
 3. rundă: 27.05. 2019 – 9.06. 2019
 4. rundă: 10.06. 2019 – 23.06. 2019

 (denumite în continuare “rundă de concurs” sau colectiv “runde de concurs”)

        Participarea la concurs este posibilă numai în cadrul rundelor de concurs.

 1.  Participanții la concurs
 1. Poate participa la concurs numai o o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, un consumator cu vârsta minimă de 18 ani, cu adresa de corespondență în România, care, la momentul înscrierii în concurs (și în permanență din acel moment până la acordarea premiilor de concurs) are un profil personal activ și accesibil pe rețeaua socială Instagram (în continuare “partea interesată”). O persoană care îndeplinește condițiile stabilite în propoziția anterioară (și care nu este exclusă din concurs conform paragrafului 2 de mai jos), care, în perioada concursului și locația concursului, este autoarea cel puțin a unei înscrieri valabile în concurs, conform acestor reguli, va deveni concurent (în continuare “participantul “sau” concurentul”).
 2. Din concurs sunt excluse toate persoanele aflate într-o relație de muncă sau similară cu organizatorul, beneficiarul, administratorul tehnic, societățile colaboratoare sau antreprenorii colaboratori, precum și cu orice persoane apropiate acestora.
 3.    Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs sau care încalcă regulile concursului, nu vor fi incluse în concurs. În cazul în care se constată că o persoană care nu îndeplinește condițiile de participare la acest concurs din orice motiv aflat în contradicție cu propoziția anterioară, această persoană va fi exclusă din acest concurs, fără compensare.

 1. Modul de desfășurare a concursului
 1. Partea interesată va participa la concurs care în perioada concursului (respectiv într-o rundă specifică a concursului):

 1. în perioada și locația concursului, partea interesată va crea o fotografie care să prezinte clar partea interesată și oricare dintre produsele beneficiarului definite în continuare, vândute în perioada și locația concursului sub marca Snickers: Snickers 50g, Snickers Super (2x 37,5g), pachetul de 4 batoane Snickers (în continuare “baton Snickers”).

(denumită în continuare “fotografia de concurs” sau “lucrare de concurs”)

Observație: Nu este un factor decisiv pentru participarea la concurs modul (dar trebuie să fie în orice caz conform reglementărilor legale) în care partea interesată obține batonul Snickers (ex. prin cumpărare, primit cadou, etc.)

O lucrare de concurs trebuie să îndeplinească condițiile specificate mai sus și, simultan, condițiile specificate în continuare în reguli, mai exact în Art. VI. al regulilor.

 1. se autentifică în profilul său personal de pe rețeaua socială Instagram (profilul trebuie să fie accesibil), postează lucrarea de concurs cu hashtag-ul: #DAIUNSNICKERS și atașează la lucrarea de concurs așa-zisa  mențiune în sensul condițiilor rețelei sociale Instagram  (https://help.instagram.com/627963287377328/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20Instagramu&bc[2]=Sd%C3%ADlen%C3%AD%20fotek%20a%20vide%C3%AD) prin care își etichetează (prin exagerare) prietenul / prietena “înfometat(ă)” (care are un profil activ pe rețeaua socială Instagram (adică @ urmat imediat de numele de utilizator al prietenului sau prietenei).

Prin postarea lucrării de concurs pe rețeaua socială Instagram, partea interesată confirmă că a luat cunoștință de regulile acestui concurs, că are vârsta peste 18 ani, că înţelge că participarea la consurs implică prelucrarea datelor sale cu caracter personal conform articolului VIII al acestor reguli (și mecanismul de colectare a consimțământului implementat) și a licenței (ev. cesionează licența care i-a fost acordată) asupra lucrării de concurs în măsura indicată în aceste reguli (în Art. VII.). În plus, partea interesată declară în mod expres că are consimțământul prietenului său sau prietenei sale pentru utilizarea numelui de utilizator menționat pe Instagram conform al. 1, litera b) din reguli (partea interesată are obligația de a depune acest consimțământ, sub sancțiunea excluderii din concurs, în formă scrisă pentru perioada pentru care este acordat, în cazul în care i se cere de către organizator sau beneficiar).

 1. În momentul postării cu succes a lucrării de concurs, partea interesată (resp. lucrarea sa de concurs) este înscrisă în concurs (resp. runda de concurs specifică) și devine concurent (în continuarea “înscrierea în concurs”). Înregistrarea într-o rundă de concurs specifică nu este transferată în următoarea rundă de concurs.

 1. Fiecare concurent poate participa la concurs în mod repetat, dar de fiecare dată cu o nouă lucrare de concurs. În evaluarea concursului vor fi incluse numai lucrări de concurs care îndeplinesc condițiile stabilite prin aceste reguli (inclusiv hashtag-ul corect și mențiunea valabilă). În concurs nu vor fi incluse (respectiv vor fi excluse) lucrări de concurs care nu îndeplinesc condițiile concursului descrise în Art. VI. din reguli.

 1. Evaluarea concursului
 1. Concursul este evaluat separat pentru fiecare rundă de concurs.

 1. La sfârșitul fiecărei runde de concurs (în maxim 5 zile lucrătoare) juriul compus din reprezentanți ai administratorului tehnic și ai beneficiarului va alege din toate lucrările de concurs înregistrate în mod valabil într-o rundă de concurs specifică (care îndeplinesc în totalitate condițiile concursului) 50 de lucrări de concurs care se conformează cel mai bine condițiilor concursului. Criteriul de evaluare este: respectarea temei și condițiilor concursului, creativitate și originalitate în abordarea subiectului, spiritul și calitatea lucrării. Va fi intocmit un protocol de evaluare scris.

 1. În cazul în care nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate unei runde de concurs specifice (în conformitate cu aceste reguli), premiile neacordate sunt transferate în următoarea rundă de concurs (și numărul posibililor câștigători în runda următoare crește). Dacă în întregul concurs sunt făcute mai puține înscrieri decât numărul de premii disponibile pentru întregul concurs sau dacă nu este posibilă acordarea premiilor din alte motive relevante (în conformitate cu aceste reguli) premiile neacordate vor fi reținute de beneficiar, care are dreptul de a le stabili utilizarea ulterioară.

 1. Premiile din concurs, informații privind câștigarea și transferul premiilor        

1. Cele 200 de premii vor fi împărțite în rundele concursului. Fiecărei runde de concurs îi vor fi alocate 50 de premii.

2. Premiul concursului este:

Rucsacul plin cu cadouri

 • Premiul include articole Snickers menționate în continuare: rucsac, hanorac, șapcă, prosop, breloc și 40 de batoane Snickers 50g
 • Fiecare concurent individual poate primi numai 1 premiu în fiecare rundă de concurs, deci maxim 4 premii în întregul concurs.
 • Valoarea unui premiu este 53 Euro (252,18 lei la cursul valutar din 30.04.2019)

(în continuare “premiul”)

 1. Participantul, ale cărui lucrări de concurs au fost selectate ca fiind câștigătoare, va fi informat de acest lucru printr-un mesaj personal către profilul său de Instagram (cu care au participat la concurs) în termen de 20 de zile lucrătoare de la evaluarea relevantă a concursului (în continuare “comunicarea câștigului”). În comunicarea câștigului se va trimite și link-ul către formularul online unde participantul trebuie să își introducă prenumele, numele, adresa de corespondență completă din România (strada, numărul, orașul, codul poștal, țara), adresa e-mail și numărul de telefon (în continuare ”formularul online”), acest formularul online fiind ulterior (prin opțiunea “send”) trimis către administratorul tehnic. Formularul online trebuie transmis administratorului tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii comunicării câștigului de către  administratorul tehnic. În cazul în care un astfel de concurent nu transmite administratorului tehnic formularul online complet și corect completat, inclusiv consimțământul menționat în Secțiunea III, subsecțiunea 1, litera b), în termenul stabilit, concurentul va fi exclus din concurs, nu va fi desemnat câștigător al concursului (un astfel de concurent nu poate avea nicio pretenție asupra unui premiu) iar premiul va fi reținut de beneficiar care are dreptul de a decide asupra utilizării sale ulterioare (beneficiarul concursului nu va avea însă dreptul de a exclude participantul din concurs dacă severitatea încălcării este mică și dacă aceasta este corectată rapid) inclusiv de a acorda premiul unui câștigător substituent (concurentului care și-a înscris în mod valabil lucrarea de concurs în runda de concurs relevantă, a cărui lucrare a fost desemnată  câștigătoare în mod suplimentar).    

 

 1. Premiile vor fi trimise prin intermediul unui furnizor de servicii de curierat la adresa din România pe care câștigătorul a indicat-o pe formularul online. Premiile vor fi trimise în cel mult 30 de zile de la confirmarea îndeplinirii condițiilor concursului, în conformitate cu alineatul precedent. Partea interesată (prin participarea la concurs) consimte în mod expres ca numele său să fie publicat pe site-ul web al concursului și pe https://www.instagram.com/snickers_romania/ în cazul în care devine câștigătoare.  

 1. Organizatorul, administratorul tehnic și beneficiarul nu își asumă nici o răspundere pentru livrarea premiilor, deteriorarea acestora, întârzieri sau pierderi în timpul transportului. Premiile care nu sunt alocate sau livrate fără culpa beneficiarului, organizatorului sau a administratorului tehnic vor fi reținute de beneficiar care are dreptul de a decide asupra utilizării ulterioare a premiului.

 1. Lucrarea de concurs

 1. O lucrare de concurs postată de un un concurent în concurs trebuie să îndeplinească în primul rând următoarele condiții tehnice:
 1. Lucrarea de concurs trebuie să corespundă temei specificate în regulament,
 2. Lucrarea de concurs trebuie să îndeplinească condițiile tehnice pentru a fi postată pe rețeaua socială Instagram, respectiv să respecte toate prevederile termenilor de utilizare ai Instagram.

 1. Lucrarea de concurs nu trebuie să încalce nicio reglementare legală sau interesele protejate legal ale oricăror terți, nici să încurajeze încălcarea acestora.

 1. Lucrarea de concurs trebuie să respecte bunele moravuri și să nu inoportuneze în mod nejustificat drepturile și interesele protejate legal ale terților.

 1. În concurs nu vor fi incluse lucrări de concurs care nu îndeplinesc (chiar și marginal sau parțial) termenii și condițiile concursului, sau care au fost trimise de persoane care nu îndeplinesc termenii și condițiile de participare la concurs. Beneficiarul (sau reprezentantul acestuia) va avea dreptul simultan să nu includă în concurs, sau să excludă din concurs, orice astfel de lucrare a cărei distribuire ulterioară ar putea pune în pericol obligațiile legale sau contractuale impuse asupra beneficiarului sau organizatorului, sau a cărei distribuire ar fi în contradicție cu interesele organizatorului sau ale beneficiarului.

În concurs nu vor fi incluse, sau vor fi excluse din acesta, în special, lucrări de concurs care:

 • nu corespund temei specificate în proiect;
 • sunt trimise în afara perioadei de concurs;
 • prezintă concurentul în situații periculoase care îi pun în pericol viața și sănătatea;
 • nu îndeplinesc termenii și condițiile stabilite prin aceste reguli;
 • a fost creată de o persoană care nu i-a dat concurentului consimțământul pentru utilizarea lucrării în acest concurs (în condițiile stabilite prin aceste reguli);
 • încurajează expunerea la situații periculoase care reprezintă un risc pentru viață și sănătate;
 • contravin bunelor moravuri;
 • nu respectă termenii și condițiile concursului și aceste reguli;
 • încalcă sau pun în pericol în orice fel regulile general acceptate de morală socială sau coexistență civică, sau contravin în orice fel reglementărilor legale obligatorii generale;
 • conțin subtext politic sau religios;
 • au un conținut vulgar, rasist sau alt conținut în general inacceptabil;
 • fac trimitere sau conțin referințe la produse concurente produselor beneficiarului.

 1. Prin postarea lucrării de concurs, concurentul se obligă, în orice moment, pe baza unei cereri prealabile a beneficiarului, să demonstreze următoarele: prin declarație scrisă pe propria răspundere că a creat personal lucrarea de autor pe care a înscris-o în concurs (sau că a asigurat respectarea drepturilor / pretențiilor asupra lucrării de concurs), și că concurentul are drepturi nerestricționate de a acorda altor persoane drepturi de utilizare în orice mod, într-o măsură nelimitată; consimțământul expres scris al persoanei sau al tuturor persoanelor menționate în lucrarea de concurs de către concurentul înscris în concurs, că sunt de acord cu înregistrarea lor, adică a numelui lor, etc., în lucrarea autorului, cu înscrierea lucrării autorului în acest concurs, și că sunt de acord cu publicarea lucrării de concurs cu aplicare nelimitată în conformitate cu prevederile acestor reguli. În cazul în care concurentul nu îndeplinește aceste condiții, cu consimțământul prealabil al beneficiarului concursului, beneficiarul sau organizatorul are dreptul să excludă din concurs concurentul și lucrarea sa de concurs, definitiv și fără compensare.

 1. Beneficiarul concursului (și prin intermediul organizatorului sau al administratorului tehnic) își rezervă dreptul la evaluarea finală a lucrărilor de concurs.

 1. Fiecare lucrare de concurs individuală poate fi înscrisă în concurs o singură dată. În cazul înscrierii repetate a unei anumite lucrări de concurs (indiferent dacă de un singur participant sau de participanți diferiți), lucrarea de concurs va fi înregistrată în concurs o singură dată (în mod normal pentru concurentul care a postat primul lucrarea de concurs).

 1. Acordarea licenței
 1. Prin postarea lucrării de concurs, concurentul îi acordă beneficiarului o licenţă ne-exclusivă de utilizare a lucrării de concurs în orice mod, în special pentru publicare pe pagina oficială Facebook și profilul Instagram ale Snickers, site-ul web al concursului sau alte site-uri, canale de comunicare sau materiale, și în scopuri de publicitate și promovare de către beneficiar în ce privește diseminarea și utilizarea acestor lucrări de concurs în media într-o măsură nelimitată (inclusiv aria de aplicare teritorială, materială și cantitativ nelimitată) pentru întreaga durată a drepturilor de proprietate ale autorului. Beneficiarul nu este obligat să utilizeze această licență și este autorizat să modifice lucrarea de concurs în funcţie de nevoile sale, în conformitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în forma modificată şi actualizată. În cazul în care, conform Legii 8/1996, este necesar orice consimțământ adițional din partea concurentului pentru orice modificare adițională a lucrării de concurs (e.g. modificarea, prelucrarea, traducerea, crearea de lucrări comune, etc.), se consideră că acest consimțământ a fost acordat în mod expres prin înscrierea şi transmiterea lucrării în concurs. Beneficiarul are dreptul să transfere licența (sau să acorde o sub-licență) terților, în mod arbitrar, conform deciziei sale. Prin participarea la concurs și trimiterea lucrării de concurs, concurentul declară expres că, în calitate de autor al lucrării de concurs, concurentul are dreptul să acorde consimțămintele specificate. În cazul în care în timpul concursului sau în orice moment după încheierea acestuia, concurentul dovedește contrariul celor de mai sus, concurentul este răspunzător în totalitate pentru toate daunele sau prejudiciile suferite în această privință de beneficiar, iar concurentul se obligă să plătească imediat pentru astfel de daune, în totalitate, sau să remedieze orice prejudiciu care s-a produs. Aceasta înseamnă în primul rând că, de exemplu, dacă beneficiarul sau altă entitate suferă orice daune sau prejudicii (e.g. impunerea obligației de a  oferi despăgubiri sau a impune o amendă) sau întâmpină cheltuieli ca urmare a lipsei consimțământului din partea persoanei relevante, concurentul este obligat să le plătească în totalitate, iar dreptul concurentului de a primi premiile relevante ia sfârșit de asemenea. În cazul în care legea 8/1996 impune o formă scrisă a pentru acordarea licenței, concurentul se angajează să formuleze acordarea licenței în scris, în urma unei notificări din partea beneficiarului și/sau a organizatorului.

 1. Concurentul își asumă răspunderea deplină față de terți în legătură cu transmiterea unei lucrări de concurs și acordarea licenței, inclusiv pretențiile terților exercitate în legătură cu prevederile legale aplicabile în vigoare care reglementează și definesc drepturile de autor, protecția datelor cu caracter personal și alte reglementări legale. Prin participarea sa, fiecare concurent confirmă în special că lucrarea de concurs înscrisă în concurs este creația sa originală (sau asigură pe propria cheltuială și răspundere drepturile asupra lucrării de concurs, respectiv că nu reprezintă o utilizare abuzivă a unei lucrări protejate prin drepturi de autor). De asemenea, concurentul declară că utilizarea lucrării de concurs în conformitate cu regulile concursului nu afectează drepturile terților, cum ar fi drepturile persoanelor menționate în lucrarea de concurs (i.e. drepturile referitoare la personalitate), drepturile proprietarilor articolelor sau mărcilor comerciale care apar în lucrările de concurs, etc. Toate consimțămintele necesare referitoare la înscrierea lucrării de concurs în concurs trebuie obținute de concurent pe propria cheltuială și răspundere. Dacă se constată că concurentul a încălcat prin acțiunile sale drepturile unui terț, în special drepturile de autor sau drepturi aferente personei umane, concurentul va fi pe deplin răspunzător pentru o astfel de încălcare.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 1. Datele cu caracter personal aparținând concurenților vor fi prelucrate de organizatorul concursului în scopul desfășurării concursului conform acestor reguli, respectiv prelucrate în mod corespunzător de către beneficiar. Datele cu caracter personal necesare pentru participarea la concurs sunt următoarele: numele de utilizator de Instagram, informații referitoare la participarea la concurs, ora și data înscrierilor în concurs, adresa IP a dispozitivului de pe care s-au făcut înregistrările, confirmarea vârstei peste 18 ani, lucrarea de concurs, iar în cazul câștigării unuia dintre premii vor fi prelucrare date necesare pentru livrarea premiului, respectiv numele și prenumele, adresa, adresa e-mail, numărul de telefon, informații privind primirea formularului online și  comunicările aferente.
 2. Datele cu caracter personal vor fi folosite în scopul desfășurării concursului, inclusiv organizarea și evaluarea concursului, verificarea concursului și acordarea premiilor.
 3. Baza legală a prelucrării: Datele cu caracter personal ale concurenţilor sunt prelucrate în conformitate cu prezentul regulament după cum este necesar pentru organizarea şi desfăşurarea concursului. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă limitată de trei ani calculată de la data la care acordarea premiilor s-a finalizat, în scopul protejării drepturilor beneficiarului (în vederea eventualelor verificări efectuate de autoritatea de supraveghere, apărării împotriva plângerilor, recuperării creanțelor) pe baza interesului legitim al beneficiarului, și o perioadă mai lungă numai pentru câștigători, dacă acest lucru este impus prin reglementări legale speciale (e.g. legislația fiscală.
 4. Perioada de prelucrare în scopul desfășurării concursului este perioada dintre momentul înscrierii în concurs și 3 ani de la acordarea premiilor.
 5. Metodele de prelucrare sunt electronice, manuale și parțial automate.
 6. Pe lângă organizator și administratorul tehnic, datele furnizate de participanți vor fi prelucrare și de un destinatar adițional respectiv o firmă de marketing autorizată de beneficiar, în condițiile normale de desfăşurare a concursului, firme de curierat, furnizori de servicii IT și cosultanți, contabili, fiscali și juridici. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.
 7. Participanții au dreptul de a accesa, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP). Concurenţii îşi pot exercita aceste drepturi trimițând o adresă scrisă la sediul beneficiarului sau prin e-mail către privacy@effem.com. În cazul oricăror dubii privitoare la respectarea acestor drepturi, aceștia pot contacta beneficiarul la adresa fizică indicată în aceste reguli sau prin e-mail, participanții/concurenții îi pot transmite beneficiarului obiecții, cereri, reclamații sau orice alte întrebări la adresa de e-mail de mai sus.
 8. Prin participarea lor, participanții își exprimă în mod expres acordul ca beneficiarul concursului să aibă dreptul de a folosi gratuit în media (inclusiv pe internet) prenumele, inițiala numelui și orașul concurentului, în materialele promoționale și publicitare ale beneficiarului în legătură cu acest concurs și cu promovarea produselor și serviciilor beneficiarului, și ca înregistrări audio și video ale participanților/concurenților să poată fi obținute și publicate în modul indicat în Secțiunea VII de mai sus. Consimțământul conform acestui paragraf este valabil până la revocare.

 1. Prevederi finale
 1. Schimbul premiilor sau plata unor sume de bani în schimbul premiilor materiale, precum și constrângerea participării la concurs sau premii prin mijloace legale nu sunt posibile.
 2. Organizatorul, administratorul tehnic, beneficiarul sau agențiile nu vor fi răspunzători pentru daunele și/sau prejudiciile rezultate din participarea la concurs sau acordarea premiilor concursului, sau în legătură cu acestea. Câștigătorul nu are dreptul să solicite organizatorului sau beneficiarului nicio pretenție suplimentară pe lângă premiile oferite.

 1. Organizatorul, administratorul tehnic sau beneficiarul nu sunt răspunzători pentru problemele tehnice apărute în timpul transferului de date prin mijloace electronice.
 2. Prin participarea la concurs, fiecare parte interesată consimte la regulile concursului și se angajează să respecte necondiționat aceste reguli.
 3. Beneficiarul are de asemenea dreptul a schimba, scurta, prelungi, anula concursul sau de a-i modifica regulile. În cazul în care se fac modificări ale Termenilor și Condițiilor și regulilor concursului, acestea vor fi făcute în scris, sub formă de acte adiționale publicate pe site-ul web al concursului și un link către reguli va fi de asemenea disponibil pe https://www.instagram.com/snickers_romania/.
 4. Rezultatele concursului sunt finale, fără posibilitate de atac. Beneficiarul își rezervă dreptul de a înlocui premiile cu premii similare ca tip și valoare, și de a schimba termenii și condițiile de acordare a premiilor, în special în cazul în care premiile nu sunt furnizate beneficiarului de furnizor într-un mod în care să poată fi oferite câștigătorilor în conformitate cu regulile concursului.
 5. Beneficiarul (sau persoana desemnată de acesta) își rezervă dreptul de a decide în mod definitiv asupra tuturor problemelor și aspectelor referitoare la acest concurs. Numai beneficiarul (sau persoana desemnată de acesta) are dreptul de a decide asupra ordinii finale a participanților la concurs și deci și asupra premiilor din concurs.
 6. Un participant la concurs este exclus în cazul în care beneficiarul, administratorul tehnic sau organizatorul constată sau are o suspiciune justificată că a fost comis un act fraudulos, incorect sau contrar bunelor moravuri sau acestor reguli, de către unul dintre participanți sau altă persoană care a ajutat participantul relevant să obțină premiul. Această decizie a organizatorului este definitivă, fără posibilitate de atac.

 1. În cazul în care există orice dubii referitoare la îndeplinirea termenilor și condițiilor concursului, sarcina reclamației și sarcina probei îi revin participantului/concurentului.

 1. În cazul oricăror diferențe între regulile concursului sau părți ale acestora menționate în materialele promoționale sau alte materiale destinate consumatorilor și textul regulilor complete ale concursului, se aplică formularea acestor reguli complete ale concursului. Formularea prescurtată a regulilor de pe materialele promoționale sau alte materiale destinate consumatorilor trebuie interpretată în conformitate cu regulile complete ale concursului.

 1. Fiecare concurent poate participa la concurs exclusiv cu un profil personal autentic pe rețeaua socială Instagram respectând Termenii de Utilizare ai rețelei sociale Instagram (e.g. interdicția conturilor fictive). În cazul în care această obligație este încălcată, beneficiarul concursului are dreptul de a exclude acest concurent din concurs fără compensare.

 1. Acest concurs nu este sponsorizat, sprijinit sau asociat în nici un fel cu rețeaua socială electronică Instagram. Părțile interesate/participantul înțeleg că își furnizează informațiile organizatorului, administratorului tehnic și beneficiarului concursului, nu rețelei sociale electronice Instagram.

 1. Implicându-se în concurs, părțile interesate/concurenții înțeleg că nu pot ridica nici un fel de pretenții legale împotriva platformei Instagram pe baza acestuia, și că Instagram este exonerat pe deplin de orice răspundere în acest sens.

 1. Regulile complete ale concursului vor fi publicate în perioada concursului pe următorul site web: site-ul concursului, și un link către reguli va fi disponibil pe https://www.instagram.com/snickers_romania/. Pentru orice informaţii suplimentare privind acest concurs, vă rugăm să ne transmiteţi întrebările dvs. la adresa de e-mail contact@ro.mars.com.

 

Bucureşti, 30.04.2019